Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна30 серпня 2017

Прес-реліз за наслідками серпневої конференції в ДНЗ «МВПУПІТ»

30 серпня 2017 року на базі навчального корпусу Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій відбулася урочиста педагогічна конференція (педрада) присвячена початку нового навчального року.

?У ході роботи колегіального органу було заслухано звіти та визначено основні завдання на новий навчальний рік для усіх структурних підрозділів та категорій працівників. Одноголосно затверджено річний план роботи. Надзвичайно цікавими та змістовними були звіти усіх голів методичних комісій. З кожним роком внутрішня конкуренція розвивається все потужніше та мотивує до прогресивного розвитку закладу в цілому.

?За наслідками роботи педагогічні працівники визначили страгічні напрями розвитку. Пропонуємо ознайомитися.

?Україна має побудувати систему освіти, яка створює основу для навчання протягом всього життя і розвиває допитливість і творче мислення. Багато навичок, потрібних для виконання цих завдань, ґрунтується на поведінкових і соціальних науках — дисциплінах, у яких Україна не мала міцних позицій у минулому. Крім цього, нові навички потрібні у технологічних сферах з акцентом на здобуття комунікаційних навичок ґрунтованій на груповій праці. Наразі, на виконання цих завдань Міністерство освіти і науки України активно розробляє нову стратегію по відношенню до педагогічних працівників, яка втілює: професійні стандарти на основі компетентності; нові положення розвитку кар’єри та системи оплати праці; нові стандарти навчальних планів; розробку та здійснення ефективних засобів контролю і створення загальних стандартних систем оцінок у сфері освіти у цілому; встановлення відкритих та досяжних стандартів переходу від одного ступеня освіти до іншого.

?Стратегія Уряду визначає, що навчання протягом всього життя в умовах запровадження реформи децентралізації вимагає погоджених дій між усіма рівнями управління та суб’єктами освітніх послуг і створює план законодавчих заходів для кожного рівня освіти.

?У професійно-технічній освіті Україна буде реструктурувати професійно-технічну систему об’єднанням багатьох спеціалізацій у широкі групи і зміною не тільки типів навчальних закладів, а й зміною змісту навчальних планів і методів навчання: спеціалізоване професійне навчання буде поступово замінене на підходи, що забезпечують загальну компетентність, яка уможливлює не лише готовність учнівської молоді до праці, але й їхню здатність опановувати нові технології і зміни у організації праці. Системи професійно-технічного навчання і навчання дорослих вимагають професійного забезпечення якості, стимулів і чітких керівних принципів для користувачів — стосовно, наприклад, способів залучення до навчання, перекваліфікації та варіантів кар’єри після навчання. Розвинута система навчання не може бути розроблена без активної участі приватного сектора.

?Децентралізація є інструментом для реалізації більш загальної реформи системи ПТО у відповідності до потреб економіки та у поєднанні з ініціативами у сфері підготовки робітничих кадрів, розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) та регіонального розвитку. Профтехосвіта має вийти на нові вектори розвитку — конкурентоспроможність на глобальному ринку, навчання впродовж життя та системна готовність до інновацій.

ДНЗ «МВПУПІТ» має швидко реагувати на опрацювання основних викликів, з якими стикатиметься система ПТО у нинішньому процесі децентралізації. У цьому навчальному році має бути зроблено критичну переоцінку цілей організації навчально-виробничого процесу, визначення головних кінцевих результатів, що призвели б до зміни іміджу навчального закладу та формування нового бачення педагогічної системи в навчальному закладі користувачами його послуг (учні, батьки, роботодавці, громада міста, держава в цілому.

?У процесі запровадження Урядового плану реформ та нового законодавства у сфері освіти система професійно-технічної освіти має стати узгоджена з потребами роботодавців, її учні мають отримати відмінні перспективи працевлаштування і швидко знаходити роботу. Роботоавці мають отримати працівників, які зможуть негайно долучатися до виробничого процесу і не потребуватимуть років додаткового наставництва та навчання. Виходячи з цього, стратегічними завданнями для навчального закладу мають стати:

?З метою стратегічного прориву у 2017–2018 н. р в ДНЗ «МВПУПІТ» необхідно визначити лідерський потенціал, що вимагається від усіх структурних підрозділів навчального закладу для того, щоб розподілити обов’язки та повноваження на різних етапах виконання стратегічних завдань.

?Результатом реалізації зазначеної стратегії має стати: рівна повага як з боку учнів, так і суспільства в цілому до системи вищої та професійно-технічної освіти; постачальники послуг від системи професійної (та ВО), від державного та приватного сектору, стануть доповнювати одне одного як ключові компоненти системи навчання впродовж життя; інновації стануть невід’ємною частиною надання професійної освіти; система ПТО буде перебувати у постійному діалозі із зацікавленими особами; педагогічні працівники будуть отримувати достойну заробітну платню та мають отримати високий соціальний статус; система стане гнучкою до постійних експериментів з новими методиками навчання, здійснюватиме постійний моніторинг власної результативності та працюватиме над її вдосконаленням.