Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна13 червня 2017

Духовне виховання як чинник становлення особистості

Відблася цікава зустріч студентів навчальних груп 15, 10 та 2 із священнослужителем — отцем Максимом під патронатом Обласної наукової бібліотеки та працівником відділу рідкісних видань і документів Гурай Л. Г. Розмова була про корисність читання літератури для молодої людини, для її розвитку та становлення як особистості. У молоді виникало багато питань до священнослужителя, на які він зрозуміло та цікаво давав відповідь.

Єпископ ІЛАРІЙ (Шишкоський) писав: " Оздоровлення соціальної обстановки в нашому суспільстві неможливе без консолідації суспільного світогляду, без умиротворення масової свідомості. У свою чергу, таке умиротворення можливе лише в рамках ясної і зрозумілої національно-державної ідеології, що містить в собі фундаментальні етичні цінності і моральні орієнтири — ідеали народного буття. Ці ідеали неминуче укорінені в релігійній сфері людської свідомості, оскільки тільки релігія претендує на те, щоб берегти в собі абсолютну Істину, і, як наслідок, саме вона дає ясні і непорушні відповіді про добро і зло, про чесноти і вади, кінець кінцем, — про значення людського життя".

Метою заходу стало спонукання молоді ніколи не втрачати життєво важливі орієнтири, сімейні цінності, толерантність у суспільстві.