Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна12 травня 2017

Вчимося, досліджуємо, використовуємо в майбутній професійній діяльності

Студенти МВПУПІТ групи № 8-МС (майбутні технологи-поліграфісти) ознайомилися та практично засвоїли методику кольорового синтезу під час окисно-відновних реакцій.

Окисно-відновна реакція — хімічна реакція, яка відбувається із зміною ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагентів, і реалізується перерозподілом електронів між атомом-окисником та атомом-відновником. Причому будь-яка окисно-відновна реакція являє собою єдність двох протилежних перетворень-окиснення та відновлення, що відбувається одночасно та без відриву одне від одного.

Для визначення зміни кольору індикатора студенти заповнили шість чистих пробірок дистильованою водою та по черзі доливали в різні пробірки по 2 краплі розчину метилоранжу, фенолфталеїну, розчину лугу та кислоти.

Під час експерименту титрування — повільне додавання стандартного розчину до розчину, що аналізується, визначається титр досліджуваної речовини. Титрування проводять в бюретках, заповнених титрантом до нульової відмітки. Цей метод ґрунтується на точному вимірюванні об’єму стандартного розчину.

Сподіваємося, що після такої лабораторно-практичної підготовки майбутні поліграфісти будуть добре знайти основні властивості поліграфічних матеріалів!