Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Організаційні засади

На сучасному етапі розвиту системи професійно-технічної освіти основна мета методичної роботи — це створення умов для самореалізації педагогічного працівника, розвитку його основних компетентностей: виховних, комунікативних, організаторських, дослідницьких, проектувальних та конструктивних. Провідними принципами методичної роботи є диференціація, неперервність та адресність. Центром, який здійснює методичну роботу в ДНЗ «МВПУПІТ» є педагогічний кабінет. Діяльність педагогічного кабінету орієнтована на створення сучасного методичного продукту, надання освітніх послуг у вирішенні проблем підвищення кваліфікації в між курсовий період. Організація роботи методичної служби базується на Концепції науково-методичної роботи.

Документи.pdf

План методичної роботи на 2017–2018 н. р. Реалізація новітнього, удосконаленого змісту освіти неможлива без відповідного науково-методичного забезпечення

План методичної роботи на 2016–2017 н. р. Реалізація новітнього, удосконаленого змісту освіти неможлива без відповідного науково-методичного забезпечення

Концепція науково-методичної роботи

Нормативна база методичної роботи

Наказ № 582 від 12 грудня 2000 року Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти