Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Експериментальна робота

Концепція інноваційного розвитку ДНЗ «МВПУПІТ» як одна із змістових складових інноваційного середовища визначає місію, «філософію існування» ПТНЗ. З метою приведення професійної освіти до вимог часу в училищі здійснюються активні пошуки теоретичних засад і практичних рішень на основі нової гуманістично-інноваційної, практико-зорієнтованої парадигми. Відтак інноваційна, дослідно-експериментальна стратегія ПТНЗ стає фундаментальною базою діяльності та розвитку, яка об’єднує в цілісну систему традиції, здобутки освітніх реформ та прогресивний досвід сучасних педагогічних працівників

Відеозвіт про експериментальну роботу

Методичні рекомендації.pdfщодо впровадження профільного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах інтегрованої моделі «Освітній округ з опорним навчальним закладом – ПТНЗ, що виконує функцію міського ресурсного центру»

Положення про ресурсний центр.pdf

Основні засади дослідно-експериментальної роботи

Зміни, що відбуваються в системі суспільних відносин активно впливають на освіту, зокрема професійну, вимагають від неї мобільності, адекватного реагування на виклики ХХI століття. Наразі одним із пріоритетних завдань починає виступати організація профільного навчання у старшій ланці загальноосвітньої школи. До технологічної підготовки старшокласників висуваються нові вимоги, а саме вони мають засвоїти не тільки основні знання та уміння з елементів обробки різноманітних матеріалів та матеріалознавства, але й організувати власну творчу діяльність. У наш час професійне навчання технологічного профілю в СЗШ може здійснюватись тільки там, де для цього є відповідні умови — сучасна матеріальна база, кваліфіковані кадри вчителів та бажання учнів.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про освітній округ видано наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.09.2013 № 678/0/212–13 «Про надання статусу експериментального навчального закладу обласного рівня державному навчальному закладу „Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій“», з метою організації в межах міста ефективної системи освіти, забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, задля формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг.

Наказом затверджено програму освітнього округу «Професійна альтернатива», а опорним навчальним закладом державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (опорний заклад за технологічним напрямом).

Правовідносини між опорним навчальним закладом та суб’єктами округу — 5-а школами міста на сьогоднішній день урегульовано договорами про спільну освітню діяльність.
Експериментальну роботу ДНЗ «МВПУПІТ» розпочав з опитування респондентів від ПТНЗ та СЗШ щодо спроби впровадження профільного навчання, що показало багато суперечливих чинників, які потрібно негайно було вирішувати шляхом налагодження дієвої взаємодії. Поступово прийшли до висновку, що створення освітнього округу — це шлях до формування якісної мережі навчальних закладів, оскільки його діяльність буде спрямована на задоволення освітніх запитів молоді.

Переваги діяльності округу: можливість вирішувати питання організації профільного навчання за рахунок матеріально-технічної бази опорного навчального закладу; створення умов ранньої професіоналізації учнів старших класів; підвищує якість освіти; посилює її орієнтацію на вимоги регіонального ринку праці.

Проблеми функціонування освітнього округу: недосконала нормативно-правова база (не розроблено механізм оплати праці педагогічних працівників опорного навчального закладу); не визначені способи формування бюджету освітніх округів; не розроблено механізм взаємодії бюджетів різних рівнів при фінансуванні освітніх установ округу.

Основними напрямами діяльності освітніх округів є: розвиток та оптимізація мережі навчальних закладів для оптимального задоволення прав громадян на освіту; створення широкого діапазону умов отримання учнями якісної освіти та розвитку їхніх здібностей; систематична та своєчасна поінформованість батьків про освітні послуги, допомога у виборі профілю навчання; концентрація кадрового, культурного, матеріально-технічного та фінансового потенціалу міста для вирішення актуальних проблем функціонування системи освіти тощо.

Проектування моделі освітнього округу «Професійна альтернатива» здійснюється на таких принципах:

Основні етапи проведеної роботи:

  1. Працювали над формуванням мотивів і потреб створення округу в усіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів
  2. Вчилися процесу моделювання освітніх округів.
  3. Створювали (прогнозували) модель освітнього округу, ураховуючи концептуальне відпрацювання освітньої та виховної системи округу.
  4. Змоделювали педагогічну систему «освітній округ», ураховуючи певні умови (організаційні, науково-методичні, кадрові, мотиваційні, фінансові, нормативні).
  5. Надаємо різні освітні послуги (реалізовуємо різні типи та види освітніх програм як у сфері шкільної так і позапозашкільної освіти).
  6. Проводимо моніторинг реалізації проекту «освітній округ».