Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Нормативна документація

Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до професійно-технічної освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або реформування діяльності ПТНЗ. Організаційно-правові засади науково-методичної діяльності ПТНЗ визначаються головним чином законами України, положеннями та іншими нормативними документами. Поряд з цим, навчально-виробничий процес в ПТНЗ здійснюється відповідно до вимог державних стандартів ПТО з конкретних робітничих професій, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів розроблених кожним ПТНЗ відповідно до усталених умов навчання.

Положення про планування та облік роботи педагогічних працівників в ДНЗ «МВПУПІТ»

Положення про моніторинг якості в ДНЗ «МВПУПІТ». Критерії оцінювання навчальних досягнень

Положення про змішане навчання

Пакет положень.zip