Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Бюджетна сфера

ДНЗ «МВПУПІТ» є розпорядником публічних коштів та систематично на своєму сайті оновлює всю фінансову документацію: фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Документи та посилання:.pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 01 січня 2022 року

Звіт про фінансові результати на 01 січня 2022 року

Баланс на 01 січня 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 рік 0611092 - Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2021 рік

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

Кошторис закладу освіти на 2022 рік

Кошторис (субвенція) на 2021

Кошторис на 2021

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Баланс на 01 січня 2021 року

Баланс на 01 січня 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2021 року

Кошторис на 2020

Баланс на 1 січня 2020

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Примітки до річної фанансової звітності за 2019 рік

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за 2019 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) 0611110 - Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти, за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) 0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти, за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) 0611110 - Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти, за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) 0611110 - Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти, за 2019 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) річна, на 01 січня 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) місячна, на 01 січня 2020 року

Кошторис на 2019 рiк

Звіт за 2018 рiк Про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м, 4-1м, 4-2м, 7м )

Баланс вiд 01 січня 2019 року

Кошторис на 2018 рiк

Баланс вiд 01 січня 2018 року

Є-data Посилання на веб-портал використання публічних коштів

Баланс вiд 01 жовтня 2017 року

Баланс вiд 01 жовтня 2017 року

Кошторис на 2017 року

Звіт про фінансові результати За ІІІ квартал 2017 р.

Звіт на 01 жовтня 2017 року Про заборгованність за бюджетними коштами прозорість (форма № 7д, № 7м)

Звіт на 01 жовтня 2017 року Про заборгованність за бюджетними коштами прозорість (форма № 7д, № 7м)

Звіт за ІІІ квартал 2017 року Про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

Звіт за ІІІ квартал 2017 року Про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)

Звіт за ІІІ квартал 2017 року Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних радходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)