Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Правила вступу

Для здійснення прийому учнів на навчання до МВПУ ПІТ створюється приймальна комісія, яка проводить із абітурієнтами бесіди з питань вибору професії, умов навчання, соціального захисту та майбутнього працевлаштування.

Для вступу необхідно подати такі документи:

Прийом відбувається шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди та письмового випробування з української мови (диктант).

Прийом документів від абітурієнтів проводиться в строк, який встановлюється МВПУ, і завершується по мірі комплектування груп до початку занять (1-го вересня). Особам, які не зараховані повертаються документи не пізніше 5 днів із дня прийняття рішення.

Зразки документів та супутні матеріали.pdf

Перелік ліцензій у сфері П(ПТ)О Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової перед вищої освіти Наказ № 278 вiд 28 листопада 2019 року Про затвердження роботи приймальної комісії ДНЗ «МВПУПІТ» у 2020 календарному році Наказ № 230 вiд 16 листопада 2020 року Про затвердження профорієнтаційних заходів у 2021 році Наказ № 231 вiд 16 листопада 2020 року Про затвердження Положення про приймальну комісію ДНЗ «МВПУПІТ» Наказ № 232 вiд 16 листопада 2020 року Про затвердження Положення про апеляційну комісію Наказ № 233 вiд 16 листопада 2020 року Про затвердження профорієнтаційних заходів Наказ № 233a вiд 16 листопада 2020 року Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» Наказ № 107a вiд 22 травня 2017 року про переоформлення ліцензії Обмеження професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком випускників, статтю та медичними показниками, відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007 р. No 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певної категорії» зареєстрований в Мінʼюсті Україні 23 липня 2007 р. за No 846/14113 Наказ № 662 вiд 20 червня 2018 року Про результати акредитації та атестації Методика для визначення мотиваційної готовності здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у ДНЗ «МВПУПІТ» Витяг з Єдиної державної електорнної бази з питань освіти щодо права провадження освітьної діяльності у сфері професійної освіти Програма вступного випробування за професіями: Кухар; Кондитер; Друкар офсетного плоского друкування; Друкар флексографічного друкування; Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення з предмету «Українська мова» для абітурієнтів, які мають базову загальну середню освіту Програма співбесіди на визначення професійних нахилів, потреб та мотивів для абітурієнтів, які мають загальну середню освіту за професіями: Адміністратор; Секретар керівника (організації, підприємства, установи); Оператор комп’ютерної верстки; Друкар офсетного плоского друкування

Правила прийому на навчання в ДНЗ «МВПУПІТ» у 2021 році (2020, 2019, 2017, 2016, 2016, 2015) розроблено на основі Типових правил прийому до ПТНЗ України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. за № 499) та затверджено наказом директора ДНЗ «МВПУПІТ» № 335 від 29.11.2017 р. на підставі рішення педради, протокол № 3 від 14.11.2017 Правила прийому на навчання в ДНЗ «МВПУПІТ» для здобуття ОПС «фаховий молодший бакалавр» в 2021 році (2020) Положення про приймальну комісію ДНЗ «МВПУПІТ» від 16 листопада 2020 року №231 Протокол результатів конкурсного відбору вступників ДНЗ «МВПУПІТ» у 2021 році Затверджено наказом керівника ДНЗ «МВПУПІТ» від 16 листопада 2020 № 233а Вхідний контроль знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмою перепідготовки або підвищення кваліфікації до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» Схвалено рішенням педагогічної ради протокол № 4 від 16.11.2020 р. Інформація про ліцензії МОН України на надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки на безстроковій основі Додаток 1 Планові обсяги прийому на 2021–2022 навчальний рік, освітні, освітньо-кваліфікаційні та освітньо-професійні ступені вступників та випускників, строк навчання за професіями та спеціальностями Додаток 11 Наказ № 5л вiд 09 ciчня 2020 року Про лiцензування освітньої дiяльностi Програма вступного випробування за професіями: Адміністратор; Секретар керівника (організації, підприємства, установи); Оператор комп’ютерної верстки; Друкар офсетного плоского друкування з предмету «Українська мова» для абітурієнтів, які мають загальну середню освіту Програма вступного випробування за професіями: Кухар; Кондитер; Друкар офсетного плоского друкування; Друкар флексографічного друкування; Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення з предмету «МАТЕМАТИКА» для абітурієнтів, які мають базову загальну середню освіту Розпорядження голови обланої державної адміністрації Про затвердження обсягів регіонального замовлення