Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Правила вступу

Для здійснення прийому учнів на навчання до МВПУ ПІТ створюється приймальна комісія, яка проводить із абітурієнтами бесіди з питань вибору професії, умов навчання, соціального захисту та майбутнього працевлаштування.

Для вступу необхідно подати такі документи:

Прийом відбувається шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди та письмового випробування з української мови (диктант).

Прийом документів від абітурієнтів проводиться в строк, який встановлюється МВПУ, і завершується по мірі комплектування груп до початку занять (1-го вересня). Особам, які не зараховані повертаються документи не пізніше 5 днів із дня прийняття рішення.

Зразки документів та супутні матеріали.pdf

Перелік професій та спеціальностей згідно з отриманою ліцензією Зразок заяви про прийом до навчального закладущо пишиться на ім’я директора із зазначенням обраної професії та місця проживання «Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14 травня 2013 р. Положення про відбір учнів на III-й ступінь навчання до МВПУПІТзагальні положення, критерії та порядок відбору

Правила прийому до ДНЗ «МВПУ ПІТ» у 2017 р. (2016, 2015) розроблено на основі Типових правил прийому до ПТНЗ України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. за № 499) та затверджено наказом директора ДНЗ «МВПУПІТ» № 250 від 24.11.2014 р. Наказ № 297 вiд 21 листопада 2016 року Про затвердження роботи приймальної комісії ДНЗ «МВПУПІТ» у 2017 календарному році Наказ № 298 вiд 21 листопада 2016 року Про затвердження профорієнтаційних заходів