Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Якість освіти

Документи:.pdf

Положення щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти у ДНЗ «МВПУПІТ» введено в дію наказом від 24.05.2022 № 102

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (нова редакція) введено в дію наказом від 24.05.2022 № 102

Положення про планування та облік роботи педагогічних працівників ДНЗ «МВПУПІТ» введено в дію наказом від 30.08.2021 № 160

Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в ДНЗ «МВПУПІТ» Введено в дію наказом № 88 від 29.04.2022

Положення про методичні (циклові) комісії в ДНЗ «МВПУПІТ», затверджено рішенням педагогічної ради Протокол № 2 від 16 листопада 2021 р.

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ДНЗ «МВПУПІТ» Введено в дію наказом № 84 від 25.04.2022

Положення про порядок розроблення, періодичний перегляд та оновлення освітньо-професійних програм (ОПП) для підготовки фахових молодших бакалаврів Введено в дію наказом № 160 від 30.08.2021

Положення про робочу програму навчальної дисципліни для підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр Введено в дію наказом № 160 від 30.08.2021

Порядок визнання у ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (тимчасовий) Введено в дію наказом № 69 від 23.03.2022

Положення про підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів із застосуванням дуальної форми здобуття освіти в ДНЗ «МВПУПІТ» Введено в дію наказом № 143 від 01.07.2021

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр Протокол № 11 від 30.06.2021

Положення про молодіжне самоврядування в Державному навчальному закладі «МВПУПІТ» (під час підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів) Протокол № 11 від 30.06.2021