Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Відкриті ресурси

Наказ департаменту освіти і науки ДОДА від 22.12.2021 № 621/0/212-21 про затвердження складу наглядової ради ДНЗ «МВПУПІТ»

Наказ № 274 вiд 02 грудня 2021 року Про затвердження штатного розкладу

Стратегія (програма) розвитку ДНЗ «МВПУПІТ» на 2021-2026 роки

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти переліку навчальнихдисциплін із числа вибіркових у ДНЗ «МВПУПІТ» під час навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» Затверджено наказом директора ДНЗ «МВПУПІТ» від 30.08.2021 № 182a

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ДНЗ «МВПУПІТ» Затверджено наказом директора ДНЗ «МВПУПІТ» від 30.08.2021 № 182

Звіт в.о. директора ДНЗ «МВПУПІТ» Юденкової Олени Петрівни на конференції перед трудовим колективом та громадськістю за 2020-2021 навчальний рік

Наказ № 272 вiд 30 грудня 2020 року Про затвердження штатного розкладу

Статут ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» нова редакція

Наказ № 4 вiд 04 січня 2021 року Про затвердження статуту державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»

Звіт в.о. директора ДНЗ «МВПУПІТ» Юденкової Олени Петрівни на конференції перед трудовим колективом та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік

Наказ № 1558 вiд 12 грудня 2019 року Про закріплення державного майна за Державним навчальним закладом «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»

Дані про ДНЗ «МВПУПІТ» у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності За статтею № 30 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 № 2145-VIII Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій пропонує відкриті ресурси з інформацією про свою діяльність:

Звiт в. о. директорки ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» Юденкової Олени Петрівни на конференції перед трудовим колективом та громадськістю за 2018-2019 навчальний рік

Cтруктура та штатна чисельність (СШЧ) працівників у ДНЗ «МВПУПІТ» станом на 2 вересня 2019 року

Мова освітнього процесу в ДНЗ «МВПУПІТ» — українська

Положення про організацію освітнього процесу у державному навчальному закладі Погоджено педагогічною радою державного навчального закладу «МВПУПІТ». Протокол № 2 від 03 жовтня 2017 року

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у державному навчальному закладі Погоджено педагогічною радою державного навчального закладу «МВПУПІТ». Протокол № 5 від 12 січня 2018 року

Наказ № 72 вiд 7 квітень 2017 року Про переоформлення ліцензії

Наказ № 107 вiд 22 травня 2017 року Про переоформлення ліцензії

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Наказ № 190 вiд 17 липня 2017 року Про затвердження структури та штатної чисельності ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»

Детальна інформація про юридичну особу

Статут ДНЗ «МВПУПІТ» Про затвердження Статуту Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»

Сфідоцтво про атестацію, Серія РД № 000582

Сертифікат про акредитацію, Серія НД № 0485807 «Культура і мистецтво»; «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» від 10 липня 2017 р., термін дії до 1 линпя 2021 р.

Сертифікат про акредитацію, Серія НД № 0485808 «Виробництво та технології»; «Видавництво та поліграфія» від 10 липня 2017 р., термін дії до 1 линпя 2025 р.

Ліцензія, Серія АЕ № 527057 до піготовки з робітничих, професійно-технічного навчання, перепідготовки

Ліцензія, Серія АЕ № 458508 до піготовки молодшого спеціаліста

Положення про проведення оцiнки кандидатiв па замiщення вакантних посад фахiвцiв при прийомi на робоry