Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Ліцензування

Ліцензування — засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів (ст. 1, ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», від 02.03.2015 № 222-19, зі змінами)

Документи:.pdf

Положення про екзаменаційну комісію ДНЗ «МВПУПІТ» Протокол № 1 від 30.08.2021

Положення про робочу програму навчальної дисципліни для підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр Протокол № 1 від 30.08.2021

Положення про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і запровадження ОПП у ДНЗ «МВПУПІТ»

Положення про робочу групу забезпечення якості освіти в ДНЗ "МВПУПІТ"

Висновок до доступність будівель станом на 30.12.2020

Акт готовності до нового 2021-2022 навчального року, корпус 1 станом на 30.12.2020

Акт готовності до нового 2021-2022 навчального року, корпус 1 станом на 30.12.2020

Відомості про фактичну кількість осіб, які навчаються станом на 30.12.2020

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб у розрізі курсів та навчальних груп за професіями та спеціальностями, які навчаються у державному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» станом на 04.01.2021

Акти прийому готовності державного навчального закладу до нового навчального року

Акт прийому готовності державного навчального закладу до нового навчального року

Ліцензія ДНЗ «МВПУПІТ» щодо провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти (профільна середня освіта) ліцензований обсяг – 360 осіб

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

Відомості про кількісні та якісні показники маьеріально-технічного забезпечення

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Умови доступності до закладу освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Кадровий склад ОП "Брошурувальник"

Кадровий склад ОП "Друкар офсетного плоского друкування"

Кадровий склад ОП "Оператор комп'ютерної верстки", "Оператор з ОПЗ"

Довідка про ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, що навчається станом на 02.01.2020

Витяг з ліцензії про ЗВО

Витяг з ліцензії про ЗПТО

Офіційна інформація Інфоресурсу

Наказ про ліцензуванння:.pdf

Про ліцензування освітньої діяльності Наказ № 5-л, 9 січня 2020

Про переофермлення ліцензії Наказ № 107-л, 22 травня 2017

Про результати акредітації та атестації Наказ № 139-л, 05 липня 2017