Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Антикорупційна діяльність .pdf

Антикорупційна програма Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (далі – ДНЗ «МВПУПІТ») проголошує, що його працівники, посадові особи та керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх, передбачених законодавством, заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним із нею діям (практикам).

Шановний відвідуваче!

Ви можете повідомити про відомі Вам факти порушення антикорупційного законодавства працівниками ДНЗ "МВПУПІТ", за наявності обгрунтованого переконання, що інформація є достовірною:

Інформація може бути надана Вами у т.ч. анонімно, або з умовою нерозголошення Ваших особистих даних.

З повагою, Юлія Зайцева

Нормативні документи:.pdf

Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДНЗ «МВПУПІТ» Наказ №286 від 16 грудня 2021 року

Антикорупційна програма ДНЗ "МВПУПІТ" на 2021-2025 роки

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків затверджено наказом директора №224 від 07 жовтня 2021

Положення про уповноважину осбоу з питань запобігання та виявлення корупції затверджено наказом директора №224 від 07 жовтня 2021

Наказ про затвердження антикорупційної програми уповноважину осбоу з питань запобігання та виявлення корупції наказ №223 від 6 жовтня 2021

Наказ про створення системи запобігання корупції наказ №224 від 7 жовтня 2021