Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Академічна мобільність

Ключовими аспектами нового положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників закладів освіти, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Порядок здійснення академічної мобільності учасниками освітнього процесу ДНЗ «МВПУПІТ» є важливим кроком у створенні дієвого інструментарію для інтернаціоналізації закладу освіти з європейським освітнім середовищем

Нормативні документи:.pdf

Положення про академічну мобільність суб’єктів освітнього процесу в державному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» Протокол № 11 від 30.06.2021, введено в дію наказом № 143 від 01.07.2021

Результативність академічної мобільності ДНЗ «МВПУПІТ»

Звіт про академічну мобільність гаранта ОПП «Діловодство»