Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність − це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Забезпечення академічної доброчесності в ДНЗ «МВПУПІТ» базується на принципах верховенства права, демократизму, законності, справедливості, толерантності, сумлінності, професіоналізму, партнерства і взаємодопомоги, взаємоповаги і довіри, відкритості й прозорості, відповідальності.

З метою розвитку та популяризації академічної доброчесності в Училищі розроблені ряд нормативних документів.

Нормативні документи:.pdf

Наказ № 149 від 12 липня 2021 р Про затвердження положення про Академічну доброчесність

Наказ № 255 від 16 листопада 2021 р Про створення та забезпечення функціонування системи дотримання академічної доброчесності

Наказ № 233 від 16 жовтня 2021 р Про розробку та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності

Наказ № 245 від 1 листопада 2021 р Про затвердження Плану заходів щодо дотримання принципів академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності

Положення про групу сприяння академічної доброчесності

Положення про комісію з питань дотримання академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесність