Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Відкритий доступ

Діяльність нашого закладу регламентується наказами та правилами затвердженими Міністерством науки і освіти. Базуючись на законі України, а також на положеннях, дія яких поширюється на професійно-технічні освітні установи, створюються правила, накази, акти та інші документи, що складають правову базу училища.

Тендери

Існування будь-якої організації неможливе без проведення різноманітних тендерів на закупівлю товарів та надання послуг. Така діяльність вимагає міцної правової підтримки і чіткого формулювання завдання, — тендерн6ого завдання.

Рішення педради

З метою запровадження демократизації та прозорості освітнього процесу у цьому розділі пропонуємо для ознайомлення рішення педагогічного колективу ДНЗ «МВПУПІТ»

Внутрішні документи

У цьому розділі можна ознайомитись з наказами і правовими документами, що діють всередині нашого училища, так званими, — внутрішніми документами.

Відкриті ресурси

За статтею 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій пропонує відкриті ресурси з інформацією про свою діяльність

Ліцензування

Даний розділ створено з метою оприлюднення інформації про ДНЗ «МВПУПІТ», на підставі якої Обласною державною адміністрацією приймається рішення щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти для закладу освіти.

Антикорупційна діяльність

Антикорупційна програма Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (далі — ДНЗ «МВПУПІТ») проголошує, що його працівники, посадові особи та керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх, передбачених законодавством, заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним із нею діям (практикам).

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність − це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна мобільність

Дванадцятого серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».